MEGA YATLAR İLE İLGİLİ 19.07.2023 TARİHLİ KARAR HK.

MEGA YATLAR İLE İLGİLİ 19.07.2023 TARİHLİ KARAR HK.

MEGA YATLAR İLE İLGİLİ 19.07.2023 TARİHLİ KARAR HK.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen 19.07.2023 tarih ve 3984805 sayılı karar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen 19.07.2023 tarih ve 3984805 sayılı yazıda özetle;

Ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyetlerinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 42/A maddesi ile Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinin 18'inci maddesinde düzenlendiği,

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaşan bilgilerden yabancı bayraklı ticari yatların faaliyetlerinde tereddütler yaşandığı, yurtdışından yolcusu ile gelen boylan 39 metrenin üzerinde olan ve Bakanlıktan faaliyet izin belgesi alınmayan yabancı bayraklı ticari yatlar için, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 47'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca metre boyuna göre ücret alınarak seyrine izin verildiğinin anlaşıldığı,

Diğer taraftan, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 47'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurtdışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı ticari yatların seyrine Bakanlıkça her yıl metre boyuna göre belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınarak izin verildiği,

Uygulamada karşılaşılan sorunları önlemek amacıyla, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 47'nci maddesine 19.10.2022 tarihinde eklenen altıncı fıkrada yer alan  "Boyları otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermeleri ve seyri 42/A maddesine tabidir." hükmü ile 39 metrenin üzerinde olan yurtdışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı yatların da Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 42/A maddesine göre Bakanlık'tan faaliyet izin belgesi almasının zorunlu olduğu,

Buna göre, boyları 39 metrenin üzerinde olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan faaliyet izin belgesi alınmayan yabancı bayraklı ticari yatlar için Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 47'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca metre boyuna göre ücret alınarak seyir izni verilmemesi,

Bu şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen yatlara da 2634 sayılı Kanunun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "İzin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır." amir hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi için ilgili Bakanlığa bildirimde bulunulması hususunda bilgi verilerek, uygulamanın buna göre yapılması  istenmektedir.