Liman Başkanlıklarınca Yürütülen İş ve İşlemler Hakkında

Liman Başkanlıklarınca Yürütülen İş ve İşlemler Hakkında

Liman Başkanlıklarınca Yürütülen İş ve İşlemler Hakkında

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 27.04.2023 tarih ve 1114292 sayılı yazıda ;

 Bölge Liman Başkanlıkları ve bağlısı Liman Başkanlıklarında yapılan iş ve işlemlerin daha hızlı, kolay ve verimli ve tüm vatandaşlar için aynı kurallar kapsamında yürütülmesinin sağlanması amacı ile yaklaşık iki yıl önce UMURBEY Vatandaş Portalı Uygulaması devreye alındığı, ancak son dönemde özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından, cep telefonu ile de kullanılabilen söz konusu sisteme evrak, fotoğraf ve benzeri dokümanların yüklenmesinde zorluklar yaşandığının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletildiği ifade edilmektedir.

 Bu çerçevede, UMURBEY Sisteminde gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtilerek, 28 Nisan 2023 tarihi itibarı ile adı geçen sistemde ilgili iş ve işlemleri için randevu oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan, talep ettikleri iş ve işlemin yerine getirilmesine esas oluşturacak evrak, belge, fotoğraf ve benzeri dokümanların sisteme yüklenip yüklenmediğine bakılmaksızın elden sunulması halinde de bölge liman başkanlıklarınca gerekli iş ve işlemlerin yerine getirileceği, müsait alanı bulunan liman başkanlıklarında randevu almadan gelen tüm vatandaşların sistem üzerinden gerekli başvuruyu yapıp randevu talebinde bulunabilmesi için bilgisayar vb. gerekli altyapının oluşturulduğu bildirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/80816?fileName=338_1216_liman_ba_kanl_klar_nca_y_r_t_len_i_ve_i_lemler_hk.pdf