Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi Hakkında

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi Hakkında

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi Hakkında

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın gönderdiği 10.05.2023 tarih ve E-10172782-302.3.2-211466 sayılı yazısında ;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 3.2 Römorkör Kiralama Hizmetlerine İlişkin Esaslar Başlığı 3.2.6. maddesinin yeniden düzenlenerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi internet sitesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/80912?fileName=365_1352_k_lavuzluk_r_mork_r_ve_di_er_hizmetler_tarifesi_hk.pdf