Gemi Sicil Yönetmeliği Hakkında

Gemi Sicil Yönetmeliği Hakkında

Gemi Sicil Yönetmeliği Hakkında

Cumhurbaşkanlığı’nca, 31/12/1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakarlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Gemi Sicili Nizamnamesi” ile 13/3/1957 tarihli ve 4/8807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname”nin yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Gemi Sicil Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 953 üncü ve 994 üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince karar verildiği, 12 Mayıs 2023 Tarihli ve 32188 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/80927?fileName=0_0_gemi_sicil_y_netmeli_i_1366_372.pdf