7491 sayılı kanun kapsamında Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler

7491 sayılı kanun kapsamında Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler

7491 sayılı kanun kapsamında Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler

7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklerden önemli bulduklarımız aşağıdaki gibidir:

7491 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklerden önemli bulduklarımız aşağıdaki gibidir:

Bağlama bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden,  26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre her yıl için) aşağıdaki meblağlar alınacaktır:
 
▪ 5 metreden 7 metreye kadar olanlardan (3.500,00 TL)
▪ 7 metreden 9 metreye kadar olanlardan (5.000,00 TL)
▪ 9 metreden 12 metreye kadar olanlardan (7.500,00 TL)
▪ 12 metreden 15 metreye kadar olanlardan (15.000,00 TL)
▪ 15 metreden 20 metreye kadar olanlardan (25.000,00 TL)
▪ 20 metreden 30 metreye kadar olanlardan (50.000,00 TL)
▪ 30 metreden büyük olanlardan (100.000,00 TL)
 
* Harçlar Kanunu'nda "yola elverişlilik belgesi" ifadeleri "liman çıkış belgesi" olarak değiştirildi.
 
* Liman çıkış belgesi harçları, gemi tonajına göre belirlenen tarifeye dayanarak güncellendi.